Các điều khoản sử dụng website

Trang web này thuộc quyền sỡ hữu và được vận hành bởi Rượu Đức Anh – Kính mong quý vị sẽ tuân thu điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nhằm mục đích tuân thủ các quy định về rượu của Chính phủ Việt Nam và các nhà cung cấp dịch vụ. Website Rượu Đức Anh là nơi chúng tôi chia sẻ các thông tin về rượu(whisky, cognac, vang, vodka,..). Mọi nhu cầu khác xin vui lòng liên hệ qua số: 0986.161.039.

Các sản phẩm, nội dung Rượu Đức Anh đăng tải không phù cho người từ 18 tuổi trở xuống. Tất cả nội dung của Rượu Đức Anh phiền quý vị trích dẫn nguồn khi sử dụng cho mục đích thương mại.

Xin cảm ơn!

Rượu Đức Anh