Select Page

Ký gửi và trao đổi

Whisky, Chivas

Giao hàng đổi trả

Giao hàng toàn quốc

Rượu - Không dành cho

Phụ nữ có thai và trẻ em dưới 18 tuổi

XOXem thêm

Rượu XO, từ X.O – Extra Old với hạn rượu này thì năm ủ tối thiểu là 6 năm. Nhưng thực tế những chai rượu cấp XO trong thành phần phối trộn có những thùng rượu được ủ lên đến 20 năm hoặc hơn.

Rượu XO, từ X.O – Extra Old với hạn rượu này thì năm ủ tối thiểu là 6 năm. Nhưng thực tế những chai rượu cấp XO trong thành phần phối trộn có những thùng rượu được ủ lên đến 20 năm hoặc hơn.