Select Page

Ký gửi và trao đổi

Whisky, Chivas

Giao hàng đổi trả

Giao hàng toàn quốc

Rượu - Không dành cho

Phụ nữ có thai và trẻ em dưới 18 tuổi

Vang HồngXem thêm

Rượu vang hồng được làm bằng giống nho đỏ, nhưng vỏ không nằm lâu trong nước nho (chỉ từ 1 cho tới 3 ngày), do đó loại rượu này không có nhiều vị chát của tannin từ vỏ trái nho như vang đỏ. Rượu vang trắng có thể trộn từ 10-20% rượu vang đỏ để làm rượu vang hồng xửi bọt (sparkling wine) hay champagner hồng, ngoài ra thì không được phép. Ở Đức những năm gần đây số lượng tiêu thụ đã gia tăng từ 2 % lên tới 8 % tổng số rượu vang.

Rượu vang hồng được làm bằng giống nho đỏ, nhưng vỏ không nằm lâu trong nước nho (chỉ từ 1 cho tới 3 ngày), do đó loại rượu này không có nhiều vị chát của tannin từ vỏ trái nho như vang đỏ. Rượu vang trắng có thể trộn từ 10-20% rượu vang đỏ để làm rượu vang hồng xửi bọt (sparkling wine) hay champagner hồng, ngoài ra thì không được phép. Ở Đức những năm gần đây số lượng tiêu thụ đã gia tăng từ 2 % lên tới 8 % tổng số rượu vang.

Không có sản phẩm nào ở mục này!